Radio Sur Adeje Gouden Gids van Tenerife
Alles over Tenerife
Sitemap
WELKOM OP REISGIDS TENERIFE,
' EILAND VAN DE EEUWIGE LENTE'

Reisgids Tenerife, weer, attracties, routes, informatie

Tenerife weer.
Tenerife:van dorre woestenij tot groen paradijs. Steden, restaurants, vegetatie, ontspanning, cultuur en veel veel meer... Last Minutes - Logeren bij Belgen
Welkom | Wat mag u verwachten? | Reisgidsen | Goed om weten | Water | Alles over vliegen | Stranden | Openbaar vervoer | ReisverslagZUIDEN: El Medano | Los Abrigos | Costa del Silencio | Las Galletas | Sportvissen | MontaŮa Amarilla | Palm-Mar | Los Cristianos | Playa Americas / Adeje | Playa Paraiso | Barranco Infierno
CENTRAAL: Vilaflor | Teide (vulkaan) | (beklimmen)  (route) | La Orotava
NOORDEN: Punta de Teno | Icod | Grotten | Garachico | Puerto De La Cruz | Botanische tuin | Orchideetuin | Punta Hidalgo | El Sauzal (Wijnmuseum)
WESTEN: Masca | Puerto Santiago | Los Gigantes
OOSTEN: Candelaria | Santa Cruz |
THEMAPARKEN: AquaLand | Siam Waterpark | Bananenplantage | AloŽ Park | Jungle Park | Parel Center | Casa del Camello | Jeep Tours | Piramides GŁŪmar | Loro Park (Zoo) | Camello Center (El Tanque)
AUTO HUREN: AutoReisen | Top Car | Cicar | Rental Cars | Avis | EuropCar | Gold Car | Hertz
INTERESSANTE LINKS
Route via oostkust   Route via westkust   Reisverslag   Wandelsite Tenerife
Wandelroutes   Goedkope vluchten naar Tenerife
Tickets Tenerife Jetair | Tickets Ryanair | Tickets Brussels Airlines | Transavia | Tickets Thomas Cook. | Goedkopevliegtuigtickets.be | Goedkoop vanuit Brussel | Parkeren in Zaventem | Schiphol
VASTGOED: Eigendom te koop Tenerife

  Disclaimer
Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.tenerife-reisgids.be/ en op alle domeinnamen die rechtstreeks verbonden zijn met deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreŽerd en wordt beheerd door Frank Catry, Hazelaarsdreef 22 - 8530 Harelbeke - BelgiŽ - Ondernemingsnummer BE0524.421.194 (Kortrijk) . Voor meer informatie kan u een mail sturen naar tenerife@telenet.be.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, foto's, films, beelden, data, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Frank Catry of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Frank Catry de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe : De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan Frank Catry, aan de met Frank Catry verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten van Frank Catry of enige andere derde. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom. De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiŽnt wordt gemaakt De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen, pornografisch of bedreigend karakter) De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijk toestemming aan Frank Catry te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger. Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Frank Catry of derden, verbindt u zich ertoe Frank Catry of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Frank Catry of derden als gevolg van een inbreuk hierop. Frank Catry werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en diensten via deze site aan te bieden. Frank Catry kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.

Merken en Handelsnaam
Het logo en de benaming van Frank Catry zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens en kleuren is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Frank Catry.

Persoonsgegevens
Frank Catry verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een online registratieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Frank Catry toestemming zijn of haar persoonlijke gegevenspersoonsgegevens op te slaan in een bestand van Frank Catry met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens uw persoonsgegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Frank Catry contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot Frank Catry.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen Frank Catry de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geÔnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Frank Catry staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Frank Catry is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Frank Catry behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Frank Catry heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Frank Catry houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Frank Catry hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar deze website
Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage (http://www.tenerife-reisgids.be) van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frank Catry. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is niet toegestaan.

Aansprakelijkheidsbeperking
Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout is Frank Catry in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiŽle of immateriŽle schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe dit portaal u leidt. Dit is in het bijzonder het geval voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de chatsite. Er wordt duidelijke een leidraad gegeven om veilig chatten in de hand te werken, maar Frank Catry kan misbruik door derden geenszins volledig uitsluiten, en wijst alle aansprakelijkheid dienaangaande uitdrukkelijk af.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel Belgische rechtbanken, bij voorkeur deze van Harelbeke of Kortrijk, bevoegd.

Laatst aangepast op 10/3/2017.